SK EN
POWER ENGINEERING, S.R.O.,
RAČIANSKA 30/A, 831 02 BRATISLAVA  • Investície do projektov obnoviteľných zdrojov energie a enviromentálnych záťaží na Slovensku a v Strednej Európe, v súčastnosti má spoločnosť podiel v projektoch malých vodných elektrární inštlovaného výkonu 3,2MW /Hydroenergia s.r.o./, veterných elektrární 18MW /CE Energy Holding AG/ a fotovoltaických elektrární 7,1MW /Solarenergia s.r.o./

  • Konzultácie a príprava projektov malých vodných elektrární, fotovoltaických elektrární a veterných parkov

  • Poradenstvo pri investovaní do projektov obnoviteľných zdrojov energie a likvidácií enviromentálnych záťaží, hodnotenie efektívnosti projektov OZE

  • Poradenstvo pri príprave projektového financovania, sprostredkovanie equity financovania, finančné poradenstvo pri porjektoch OZE (malé vodné elektrárne, veterné elektrárne, kogeneračné jednotky, biomasa, geotermálna energia, solárna energia)

  • Spoločnosť bola založená v roku 2004

  • Spoločnosť Power Engineering je členom SynCo Group, s.r.o.